เจ้าชายอัลวาลีด บิน ทาลาล

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : เชื้อพระวงศ์
ประเทศ : Saudi Arabia

ดูฉบับทั้งหมด