เจ้าชายโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : เชื้อพระวงศ์
ประเทศ : Saudi Arabia