นาจิบ ราซะก์

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักการเมือง
ประเทศ : Malaysia