เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล (แฟรงค์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักเรียน/นักศึกษา
ประเทศ : Thailand