อำพล ลำพูน (หนุ่ย)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักร้อง/นักดนตรี
สังกัด : GMM
ประเทศ : Thailand
เว็บไซต์ : ampholfanclub.0catch.com