จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ. (แป๊ะ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : ข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ
ประเทศ : Thailand