ปรีชา จันทร์โอชา พล.อ. (ติ๊ก)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : ข้าราชการ/ทหาร/ตำรวจ
ประเทศ : Thailand