พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) (เจ้าคุณประสาร)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand