จตุพร พรหมพันธุ์ (ตู่)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักการเมือง
ประเทศ : Thailand