พลอยไพลิน เจนเซน (พลอย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : เชื้อพระวงศ์
ประเทศ : Thailand