กมล สุโกศล แคลปป์ (สุกี้)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand