สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นกวงศ์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด