สมเด็จพระอริยวงษญาณสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด