สมเด็จพระราชมุนี สามีรามคุณูปจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand