กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand