สมเด็จพระราชินีรานยาแห่งจอร์แดน

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : เชื้อพระวงศ์
ประเทศ : Jordan

ดูฉบับทั้งหมด