กานต์พิศชา เกตุมณี (อ้อม)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand