กรัชเพชร อิสสระ (ปลาเข็ม)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : ศิลปิน/นักออกแบบ/นักเขียน
ประเทศ : Thailand