ศุภชัย เกศการุณกุล

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : เบื้องหลังวงการบันเทิง
ประเทศ : Thailand