ภัทราวรรณ พานิชชา (ชมพู่)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นางงาม
ประเทศ : Thailand