พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) (หลวงปู่ชา)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด