พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ.9, อ.ม.)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand