กิติพัทธ์ ชลารักษ์ สิบโท (กอล์ฟ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand