ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ (ป๊อก)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand