กีรติ เทพธัญญ์ (เอ๊าะ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand