ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (โบ)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand