ปุณณิศา ศิริสังข์ (ใบเตย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นางงาม
ประเทศ : Thailand