พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต) (หลวงปู่มั่น)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand