มงคล เฟสทรี (ชอง)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นายแบบ/นางแบบ
สังกัด : Panakorn Model
ประเทศ : Thailand