กรณ์ จาติกวณิช (กรณ์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักการเมือง
ประเทศ : Thailand