ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน (ปุ๋ย)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นางงาม
ประเทศ : Thailand