เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ (เจี๊ยบ)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand