ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพิภพ (นก)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด