ภูมิ เจนเซน (พุ่ม)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : เชื้อพระวงศ์
ประเทศ : Thailand