กณพ เชาว์วิศิษฐ (ก้อง)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักธุรกิจ
ประเทศ : Thailand