ปราโมทย์ แสงศร (โมทย์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักแสดง
ประเทศ : Thailand