กฤติกา ศักดิ์มณี (กุ๊ก)

เพศ : ผู้หญิง
ประเภท : DJ/VJ พิธีกร
ประเทศ : Thailand