รวมชุดปรัชญาตะวันตก (กรีก) - ปรัชญาตะวันออก (อินเดีย,จีน)

ศาสนาประยุกต์ / ปรัชญา

ข้อมูลหนังสือ

หนา : 6.5

กว้าง : 14.3

จำนวนหน้า : 3 เล่ม

ผู้แต่ง : ฟื้น ดอกบัว

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

สูง : 21.2

น้ำหนัก : 1330

ISBN : 2020010010019

สั่งซื้อหนังสือ รวมชุดปรัชญาตะวันตก (กรีก) - ปรัชญาตะวันออก (อินเดีย,จีน) ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

รายละเอียด

ปวงปรัชญากรีก
ผู้เขียนมีหน้าที่สอนวิชาศาสนาและวิชาปรัชญาทั้งตะวันออก ตะวันตกในมหาวิทยาลัยศิลปากรมาหลายปี ได้มีความตั้งใจมานานแล้วเกี่ยวกับปรัชญาตะวันตกว่าน่าจะเขียนหนังสือปรัชญากรีกขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง เพราะคำนึงถึงว่าปรัชญากรีกมีเนื้อหาสาระทั้งกว้างทั้งลึกครอบคลุมแทบทุกศาสตร์ เป็นแม่บทใหญ่หรือเป็นรากฐานแห่งวิชาปรัชญาตะวันตกทั้งหลาย ไม่ว่าสมัยถัดมา หรือแม้สมัยปัจจุบันดังนั้นการศึกษาวิชาปรัชญาตะวันตก ไม่ว่าสมัยไหน ก็ควรจักได้ศึกษาปรัชญากรีกด้วย มิฉะนั้นก็เสมือนว่ายังไม่ได้ศึกษาปรัชญาอย่างแท้จริง เพราะการศึกษาปรัชญากรีกจะช่วยให้เข้าใจปรัชญาอื่นได้ง่ายและลึกซึ้งขึ้น หรือหากได้ศึกษาปรัชญากรีกจนเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน ก็เสมือนว่าได้ศึกษาปรัชญาสมัยอื่นๆ ด้วย เพราะไม่ว่าปรัชญาตะวันตกสมัยไหนก็ล้วนแต่อาศัยปรัชญากรีกเป็นแนวทาง หรือมิฉะนั้นแนวคิดของนักปรัชญานั้นๆ ก็มักมีอยู่แล้วในปรัชญากรีก

ปวงปรัชญาอินเดีย
อินเดียเป็นประเทศที่ได้นามว่า แดนดินถิ่นปรัชญา เพราะมีปรัชญาสาขาต่างๆ อยู่มากมาย อีกทั้งปรัชญาอินเดียก็เป็นปรัชญาระดับโลก มีเนื้อหาที่กว้างไพศาลและลุ่มลึกยิ่งนัก ปรัชญาต่างๆ ทั่วโลกบรรดามีจะหาพบได้ในปรัชญาอินเดียนอกจากนี้ ปรัชญาอินเดีย ยังได้มีอิทธิพลต่อชาวเอเชียอย่างใหญ่หลวงเพราะทุกประเทศต่างก็ได้รับอิทธิพลปรัชญาอินเดียอยู่ด้วยกันทั้งนั้น จะต่างก็แต่มากหรือน้อยกว่ากันเท่านั้น แม้แต่ประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งปรัชญาสำคัญของโลกอีกแห่งหนึ่ง ก็ยังได้รับอิทธิพลของปรัชญาอินเดียเป็นอย่างมากนั่นก็คือ พระพุทธศาสนา จนพระพุทธศาสนาได้รับเกียรติว่าเป็นประทีปแห่งทวีปเอเชียอีกทั้งในปัจจุบันกำลังทอแสงในทวีปอื่นอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาปรัชญาต่างๆ หากยังไม่ได้ศึกษาปรัชญาอินเดีย ก็เท่ากับว่ายังไม่ได้ศึกษาปรัชญาอย่างแท้จริง

ปวงปรัชญาจีน
เมื่อผู้เขียนได้รับผิดชอบสอนวิชาปรัชญาจีนอีกวิชาหนึ่ง อีกทั้งได้คำนึงมานานแล้วว่า ปรัชญาจีนนั้นมีความสำคัญมากสาขาหนึ่งของโลก ชาวเอเชียโดยเฉพาะคนจีนได้รับสิทธิพลจากปรัชญาจีนเป็นอย่างมาก จึงได้ตัดสินใจเขียน ปวงปรัชญาจีน ขึ้นมา ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีประชากรมากที่สุดในโลก จีนจึงมีวัฒนธรรมและอารยธรรมที่น่าศึกษาน่าสนใจอยู่มากมาย โดยเฉพาะก็ในด้านปรัชญาจีนมีนักคิดนักปรัชญาอยู่มาก ปรัชญาจีนทั้งหมดต่างช่วยกันหล่อหลอมจิตใจชาวจีนให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาในเวทีโลก เพราะความจริงมีอยู่ว่า ศาสนาและปรัชญาเป็หัวใจของคนในชาตินั้นๆ ด้วยเหตุนี้การที่จะเข้าถึงจิตใจชาวจีนก็จะต้องศึกษาปรัชญาของจีน ดังที่นักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า วิถีที่แน่นอนที่สุดในการเข้าถึงจิตใจของประชาชาตินั้นๆ จะต้องเข้าทางศาสนาหรือปรัชญาของเขา
 
จุดมุ่งหมายของการเขียน ปวงปรัชญาจีน ก็เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา ตลอดทั้งผู้สนใจทั้งหลายด้วย เพราะคนไทยโดยทั่วไปแทบจะไม่มีความรู้ปรัชญาจีนเลย ที่ได้ยินอยู่บ้างก็เฉพาะปรัชญาเต๋าและปรัชญาขงจื้อเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่ครั้งเขียนเข้าจริงก็มีปัญหามาก เพราะตำรับตำราปรัชญาจีนในภาษาไทยมีอยู่น้อยมาก ครั้นหันไปอาศัยฉบับภาษาอังกฤษก็มีไม่สู้มากนักในประเทศไทย ทั้งภาษาอังกฤษก็มีเรื่องยุ่งยากในเรื่องวิสามัญนาม เพราะสำเนียงภาษาจีนยากที่จะสะกดได้ในภาษาอื่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อีกทั้งคนจีนก็มีหลายก๊กหลายเหล่า และแต่ละเหล่าต่างก็พูดไม่เหมือนกัน แม้จะออกเสียงในศัพท์เดียวกันก็ต่างกัน เพราะฉะนั้นอาจมีผู้ใช้วิสามัญนามเพี้ยนไปจากฉบับนี้ก็อาจเป็นได้ จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้นัก

ตัวอย่างเนื้อหา


สำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet