พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย

ประวัติศาสตร์ / บุคคล

“พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

พระองค์ทรงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย และด้วยมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายต่อหลายครั้ง

ชาวไทยทุกคนได้ขนานพระนามว่า “พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” คือสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

ข้อมูลหนังสือ

บจก. :

น้ำหนัก : 620

สูง : 21.0

กว้าง : 14.7

ผู้แปล :

จำนวนหน้า :

ชนิดกระดาษ : ขาวดำ

ชนิดปก : ปกอ่อน

หนา : 3.1

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการศรีปัญญา

ISBN : 9786167146690

สั่งซื้อหนังสือ พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย ฉบับกระดาษ (Paper Version) กับ Ookbee Mall

*ซื้อครบ 400 บาท จัดส่งฟรี!

รายละเอียด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และพระบรมราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรบบำเพ็ญ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกคน ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “พระเจ้าแผ่นดินของเรา” ทรงมีพระบารมีอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้

 

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ กอปรด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีมากมายในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และอื่นๆ อีกมากมาย

 

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ อันเป็นหนึ่งในสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ยังคงเป็นสถาบันที่สูงสุดในชีวิตของคนไทยทุกคน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเรา และเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

ตัวอย่างเนื้อหา

ตัวอย่างเนื้อหาในเล่ม
สำนักพิมพ์

#DPlus#อมรินทร์#แจ่มใส#วีเลิร์น#ROSE#E.Q.PLUS#แพรวสำนักพิมพ์#เอ็นเธอร์บุ๊คส์#บ้านและสวน#ไลต์ออฟเลิฟ#น้ำพุสำนักพิมพ์#อรุณ#SPRINGBOOKS#โพสต์บุ๊คส์#SPELL#ปราณ พับลิชชิ่ง#นกฮูก พับลิชชิ่ง#STEPS#LET'S Comic#POLKADOT#113#DEXPRESS PUBLISHING#ดีเอ็มจี#แพรธรรม#Life Vaccine#KOOB#Life Balance#HAPPY SCIENCE#วงกลม#แมลงปอ#SHORTCUT#ฟรีมายด์#10 มิลลิเมตร#ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง#เป็ดเต่าควาย#1168 พับลิชชิ่ง#กำมะหยี่#เอ็มไอเอส#ซีเอ็ดยูเคชั่น#โปรวิชั่น#สต็อคทูมอร์โรว์#พราว#เพชรประกาย#เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล #ฟอร์เวิร์ด#เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์#ทัช#เอ็กซเปอร์เน็ท#สถาพรบุ๊คส์#พิมพ์คำ#SUGAR BEAT#มายดรีม#แม่บ้าน#ประดิดประดอย#แสงแดด#มติชน#ณ บ้านวรรณกรรม#สยามอินเตอร์บุ๊คส์#ไดฟุกุ#สุขภาพใจ#อิ่มอ่าน#THINK BEYOND#infopress#READ COMICS#M-MONEY#เคล็ดไทย#บีวาว#แฮปปี้ บานานา#Thinknet